Ana Sayfa  |  Foto Galeri  |  Video Galeri  |  Bilgi Edinme  |  İletişim
Başkan Şerafettin Bulgurcu Kimdir?
Başkana Mesaj
Başkanın Mesajı
AnaSayfa > ATASÖZLERİ
ATASÖZLERİ

Acele işe şeytan karışır.
Acı badılcanı gırağı çalmaz.
Aç koyma hırsız edersin ;çok söyleme arsız edersin.
Aç köpek fırın yarar.
Aç tavuk düşünde dene görür
Aç tavuk kendini darı ambarında sanır
Adını koy da çekmezse çekmesin kırk damarın biri çeker .
Taşa çıkan geçinin ağaca çıkan oğlağı olur
Ağır çalıyı ne yel alır,ne sel alır.
Ağlamayan çocuğa meme verilmez.
Ağacı dal gösterir.
Ağustosta gölge kovan, zemheride karın ovar.
Akıl boyda olsa develer tellal olurdu
Akıllı düşman ahmak dosttan eyidir.
  Akıllı düşünürken ahmak beleni aşar,
Akıllı göprü arayana gadar,deli dereyi geçer
Akıl olmayınca neylesin sakal, Karşı dağlara çıkan çakal
Akılsız başın cezasını ayaklar çeker
Akılsız köpeği yol gocadır
Akan su çukurunu kendi kazar.
Alçacık Eşek binmeye golay gelir
Alet işler el övünür.Allah veri gul övünür
Alışmadık g...t don tutumaz
Alışmış gudurmuştan beterdir
Allah gulunu darda gomaz
Altın gapının ağaç gapıya işi düşer
Anasına bak gızını al;kenarına bak bezini al
Anası nerede ise tanası oradadır
Anasını emen guzunun guyruğu yağlı olur
Anasının çıktığı daşa gızı da çıkar.
Anıza bastın gara bastın,
Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az
Asıl azmaz bal kokmaz.Kokarsa yağ kokar onun da aslı ayrandır.
Aslan yattığı yerden belli olur
At alırsan da gendi köyünden al; it alırsan da ,  
Ananın vurduğu yerde gül biter
At binişe göre koşar
Atın ölümü arpadan olsun
Atın depmezi, itin gapmazı olmaz
At ile avrat yiğidin bahtındandır.
Attan düşen eşşeğe gorkarak biner
Ava gelmedik guş olmaz,başa gelmedik iş olmaz
Avucuma ne goydun da yüzüne ne süreyim
Ayıdan post, gavurdan dost olmaz…
Ayran bucaktan , evlat kucaktan eksik olmaz.
Ayranı yok içmeye, atla ğider s..çmaya
Azan belâsını,dileyen Mevlasını bulur
Azıksız yola çıkan aç kalır
 
B
 
Bağa var üzüm olsun, yemeye yüzün olsun
Balık baştan kokar
Bal tutan barmağını yalar
Baş başa bağlı baş şeriata bağlı
Başa gelen, başta kalmaz. 
Battı balık yan geder
Bayram geçdikten sonra gınayı g...tüne yak
Pekmezi küpten, gadını soydan alacaksın
Bir çuval altının olacağına, bir avuç toprağın olsun.        
Bilen bilir de, bilmeyen dutam mercimek sanır
Bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıp
Bir musibet bin nasihattan eyidir
Bin tasa bi borç ödemez
Biri yer biri bakar gıyamet ondan gopar
Bi sarıklı bi çemberliyi besler
Borcun eyisi ver gurtul derdin eyisi öl kurtul
Borcun yoğusa kefil ol
Borç,yiğidin kamçısıdır
Bos çuval ayakta durmaz.
Boşboğazı cehenneme atmışlar, odun yaş diye bağırmış.
Boş gezmekten bedava çalışmak eyidir
Böyük balık güçcük balığı yudar
Büyük sözü tutmayan, uluya uluya dağda kalır.
Böyük lokma ye ,böyük söz gonuşma
Bu dünya etme bulma dünyası
 
C
Camin ne gadar böyük olursa olsun ; imam,bildiğini okur.
Can çıkar huy çıkmaz
Çatal gazık yere geçmez
Çebicin keli suyun gözünden içer
Tencere kapağını bulmassa gaynamaz
Çeşme akarken kovayı doldurmaya bak
Çobanın gönlü dutarsa, dekeden süt çıkarır
Çoban güttüğü gadar.çırak duttuğu gadar
Çocuk sallana sallana büyür
Ç ürüksüz goz ağacı olmaz
Çürük tahtaya çivi dutmaz
D
Dağ dağa gavışmaz, insan insana gavışır
Dağ ne gadar yümsek olursa olsun yol üstünden geçer
Dağda taş, bahçede ağaç olur.
Dam direk üstünde durur.
Daşı almanın irisine atarlar
Datlı dil ilanı deliğinden çıkarı
Davşan dağa küsmüşte dağın haberi olmamış
Davulun sesi uzaktan hoş gelir.
Demiri nem cürüdür.insanı gam çürüdür
Dene deneye eş olur iki dene aş olur
Derdini söylemeyen derman bulamaz
Dert adama azık olmaz
Dert gezer derman da gezer
Devenin boyu uzun amma eşşeğin ardından gurtulmaz
Devenin yemediği ot basma vurur
Dimağın varsa başını gaşır.
Dibi   görünmeyen suya girilmez;
Dibi görünmeyen gapdan su içilmez.
Dilim, senden buldum zulüm
Dilin kemiği yok ki batsın
Dinsizin hakkından imansız gelir
Diri dirlik ister,ölü kefin isder
Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar
Dokuz ölç bi biç
Dost acı söyler
D ost başa düşman ayağa bakar
Dost gara günde belli olur
Dostluk başka alışveriş başgadır
Dökülen süt toplanmaz
Düğen öküzünün ağzı bağlanmaz
Dünya malı dünyada galır
 
 
E
 
 
Ekmek, saban demirinin ağzında
Eldeki altından cebindeki gümüşün üstündür
Eldeki göynek esgimez
Eldeki yara duvardaki govuktur
Deve deveden geviş öğrenir,gelin görümceden yürüyüş öğrenir
El elin eşşeğıni türkü çağırarak arar
El, elin haksız-beksiz  çobanıdır
Elin köyünde foraz olacağına, gendi köyünde tavuk ol
Elle gelen düğün bayram
El sözüne ganan, avradı tez boşar
El yarası geçer amma dil yarası geçmez
El yumruğu yemeyen gendi yumruğunu balyoz   zanneder
Emanet eşşeğin paltını yolda gırılır
Enersin gönül enersin.Attan ener eşşeğe binersin,Eşşeği de bulamaz yayan gedersin
En kötü meslek davıl çalmakdır.Onu da öğren garnında dursun
Erkek anasından bir kere doğar
Erken galkan yol alır.erken evlenen döl alır.
Erken öten forazın başını keserler
Erken yatan erken gakar
   Eşşeğe altın semer vursan gene eşektir
   Eşek hoşafdan ne anlar;suyunu içer denesi kalır
  Evini temiz tut misafir gelir;gendini temiz tut ölüm gelir
  Eyilik etme kele(kötüye) , varı deyiverir ele
F
Fazla mal göz çıkarmaz
Fazla naz aşık osandırır.
Forazsız köyde sabah geç olur
G
Gader gülme derse, garşı gelinmez
Gara gün gararıp galmaz ya
Gargaya bo…n gerek  demişler kırk yıl denize s…ş…
Gasap sevdiği deriyi yere çarpar
Gavın garpız da yata yata böyür
Gayıtlı başa gar yağmaz
Gaza ben geliyoruyun demez
Gazan gazan ver bakıra; arttırırsan ver gatıra
Gaz gelecek yerden tavuk esirgenmez,
  Geçi guyruk sallamasa deke yanaşmaz
Gelen gedeni aradır
Gendi düşen ağlamaz
Gendinden güçcüğe uyma;gendinden boyük laf duyarsın
Gezen ayağa b…k bulaşır
Gılavuzu garga olanın bunnu b.kdan gurtulmaz
Gır atın yanında galan; ya huyundan ya suyundan
Gızım sana söyleyiyoruyun gelinim sen anla
Gızını dövmeyen dizini döver
Gişi akranından azar
Gomşuda bişen, bize de düşer
Gonşu gonşunun külüne muhtaçtır.
Gomşuyu gazan malı öyle gazan,
Gorkulu düşün sonu hayır gelir
Gorkunun ecele faydası yok
Gök geçiyi gören içi dolu yağ sanır
Göl yerinde su eksik olmaz
Gönülsüz yenen aş, ya garın ağrıdır, ya baş
Gönül, ota da gonar b..ka da  gonar
Görünen köy gılavuz isdemez
Gurt sisli havayı sever
Guruyan ağacın gölgesinde oturulmaz
Gülen bağırtlakdan güler
Gülme gonşuna gelir başına
Gül olmayınca bülbül kime şakısın
Gülü seven dikenine gatlanır
Güneş balçıkla sıvanmaz
Güneş giren yere dokdur girmez
Güvenme dayına ekmek al yanına
 
H
Hak deyince akan sular durulur
Haydan gelen huya geder
Her akıllı bir olsa sığıra çoban bulunmaz
Her bacada bi duman tüter, amma et mi gaynar,dert mi gaynar
Her çıkışın bi inişi vardır
Her foraz gendi çöplüğünde öter
Her goyun gendi bacağından asılır
Her gördüğün deliğe elini sokma
Her gülde diken biter amma asla dikende gül bitmez
Her postun yenisi dosdun eskisi iyi olur
Her yiğidin gönlünde bi aslan yatır
Her zaman kedi bal yemez
Hırsıza kilit dayanmaz
Hızlı geden tez yorulur
Hileyle harman gaIkmaz.
 
I-İ
 
Isıracak köpek dişini göstermez
İki garpız bi goltuğa sığmaz.
İki gönül bi olunca samanlık seyran olur
İlazıma baha yetmez
İnsan ne çekerse dilinden çeker
İsdenmeyen hızmat hora geçmez
İş adamın aynasıdır
İşin yoğusa saplık düz
İşleyen demir pas dutmaz
İte dalaşacağına çalıyı dolaş
İti öldürene sürüdürler…
 
K
Kaynayan kazan kapak tutmaz.
Keçiyi kurda kaptıran çoban, ağzını   açmaz.
Kedinin gaçaçağı yer samanlıktır
Kedi ulaşamayacağı ciğere mundar der
Kefene cep dikilmez
Kelin melhemi olsa başına sürer
Kerahatden keramet umulmaz
Keskin sirke küpüne zarar verir
Keşik ölümü ağlatmaz
Kör ile yatan şaşı galkar
Kötü çocuk anasına söğdürür
 
M-N
Mart gapıdan baktırır ;gazma kürek yaktırır
Minareyi çalan gılıfmı hazırlar
Misafirin keli ev sahibine hızmat eder
Ne doğrasan aşina, o çıkar kasığına.
Ne çıkdı kesenden n'oldun tasandan
Nerde çokluk orda b…luk
 
 
O-Ö
 
Oğlan yedi oyuna getdi.gız yedi goyuna getdi
Olacak oğlan b.kundan belli olur
Oynayamayan gelin; yerim dar,der
Ödüç yeyen kesesinden yer
Öküz ölünce ortaklık bozulur
Ölmüş eşeğe paha piçilmez
Ölmüş eşek gurddan gorkmaz .
Öfke ile kalkan zararla oturur
Ovada depecik gendini dağ sanır
 
R
 
Rüzgar eken furtuna biçer
 
S
Sabırla goruk havla olur
Saçı uzun olanın aklı gısa olur.
Sağır duymasa da yakıştırır.
Sakar ineğin sakar buzağısı oIur
Sakla samanı gelir zamanı,dokuz garış gar yağdı kiraz zamanı.
Sel geder gum galır.
Serçeden gorkan darı ekmez
Sığırı, davarı haklı güderler, insanı haksız (ücretsiz) güderler
Sık muhabbet tez ayrılık getirir
Sofrada elini dernekte dilini düzelt
Su uyur düşman uyumaz
Suyu gaynağından, ayranı tuluğundan içeceksin
Sürekli bal yeyen baldan osanır
Sürüden ayrılanı gurt gapar
Sütden ağzı yanan yoğurdu üfüleyerek yer
Şeriatın kestiği parmak acımaz
Şeytanın çarptığı ağız doğrulur,amma insanın çarptığı ağız
Şeytan şeytanı çarpmaz.
Tallada   izi olmaynın harmanda yüzü olmaz
Tavığa darı ambarı emanet edilmez
Tavığın zekatı bi yumurta
Teklifsiz yere basan, guru yere oturur
Tok, açın halinden ne anlar
 
U-Ü
Ucuz etin suyu gara olur
Ummadık daş baş yarar
Uyuklama çuval ağzı aç
Uzakdan davulun sesi hoş gelir
Üşenenin oğlu gızı olmaz
Üzüm üzüme baka baka gararır
 
 
Y-Z
Yalancı, sedire bi sefer oturur
Ya ocak başından gak ya çırayı yak
Yarım alma diğer yarısına benzer
Yarım hekim candan, yarım imam dinden eder
Yaşın içinde guru da yanır
Yaş kesen baş keser
Yattığı ahır sekisi, çağırdı İstanbul türküsü.
Yavuz at, gendine gamcı vurdurmaz
Yazın başı bişenin gışın aşı bişer
Yazın gölge hoş,gışın çuval boş
Yazın yaşa ,gışın daşa oturulmaz
Yenilen pehlivan güreşe doymaz
Yer alanda hak değirmende olur
Yiğidi öldür amma hakkını yeme
Yuvarlanan daş yosun tutmaz
 
Zararın neresinden dönülse kârdır
Zenginin malı zürğürdün çenesini yorar
Basyayla Belediyesi Kodlama : Networkbil.net