Ana Sayfa  |  Foto Galeri  |  Video Galeri  |  Bilgi Edinme  |  İletişim
Başkan Şerafettin Bulgurcu Kimdir?
Başkana Mesaj
Başkanın Mesajı
AnaSayfa > DEYİMLERLE BAŞYAYLA
DEYİMLERLE BAŞYAYLA

 
A
Abayı gapdırmak.
Açgözlü.
Adı batası
Akkan tukkan etmek,
Ağır basmak ,
Ağız eğmek,
Ağzı laf etmek ,
Ağzına yüzüne bulaştırmak.
Ağzında bakla ıslanmamak.
Ağzını burmak ,
Ağzını kesmek,
Ağzını kilit açmamak,
Ağzının kokusunu çekmek ,
Ağzı süt kokmak,
Ağzına bakmaz da..        
Aklı ermek,
Aklı kesmek,
Aklını peynir ekmekle yemek,
Anam babam günü
Anası ağlamak
Anası cuma günü doğurmak,
Anasının önüne geçen tana gibi ortaya atılmak,
Aralarından su sızmamak ,
Ataş almaya gelmek,
Ava gederken avlanmak
Avıcunu yalamak.
Ayağına yağ sürmek ,
Ayağını sürümek,
Ayağının altında garınca var. gibi yürümek
Aynaları çatlatmak ,
Ayvayı yemek,
B
Babıcı dama atılmak,
Baldırı çıplak,
Balı baklavayı bir birine gatmak,
Bal yapmaz arı gibi vızıldamak,
Bardağı daşırmak,
Başına bastırmak,
Başını belaya sokmak
Başını ağrıtmak
Başının etini yemek,
Başının pamuğu yanık olmak.
Belaya çatmak,
Belayı başına satın almak,
Bel bağlamak,
Bî baltaya sap olamamak,
Bi eli hanyada bi eli   Gonya'da
Bi gulağından girip bi gulağmdan çıkmak
Bi İnne bi ipliğe dönmek,
Bi iplik çeksen gırk yamalık dökülmek,
Bişmiş Kelle gibi sırıtmak,
Şişmiş tavığa dönmek,
Bostan golu çiğnemek,
Boşa çalmak,
Boş gezenlerin yevmiyesini yazmak
Boyundan  bostundan utanmak
Bıcak kemiğe dayanmak
Bu değirmenin suyu nerden gelir.
Bunnundan gelmek,
Burnundan solumak
Bunnundan getirmek,
Bunnunun yelini almak,
C-Ç
Camıdan daş düşmek,
Can çekişmek,
Canı çıkmak,
Canı geçmek,
Canına tak etmek,
Canını bazarda bulmak,
Canı sıkılmak,
Ceviz kabuğunu doldurmamak,
Ciğeri yanmak,
Çalım satmak,
Çencere yuvarlanmış kapağını bulmuş,
Çenesini kesmek,
Çenesinin yayı gevşemek,
Çıkmaz ayın son çarşambasında,
 
Çiğni düşmek,
Çiziye gelmek,
Çizmeyi aşmak,
Çorap söküğü gibi gelmek,
Çorbada tuzu bulunmak,
Çorbayı kurtarmak         
Comballak kılmak (takla atmak)
D
Dabanına düz ekmek,
Dabanları yağlamak,
Dadı damağında galmak,
Damarına basmak,
- Demir eşşeğin s...i olsa dayanmamak,
Deneme tahtası,
Dereyi görmeden paçaları sıvamak,
Deriye gatmak,
Desene öküz ondan zayıf,
Diken üstünde yürümek,
Dilinden düşürmemek,
Düne dolamak,
Dilini eğmek,
Dilinin altındağî baklayı çıkarmak,
Dillere düşmek,
Dipsiz guyuya daş atmak,
Dokuz doğurmak,
Dört elle sarılmak,
Dört nala getmek,
Dudağı uçuklamâk,
Dudak bükmek,
Dut yemiş bülbüle dönmek,
Duymazdan gelmek,
Duzla buz etmek,
Dussuzluk yapmak,
Duzsuz duzsuz gonuşrnak,
Dünyanın gaç bucak olduğunu anlamak,
Düşün düşün b..tur işin.
E
El çekmek,
Bi ayağı birbirine dolaşmak,
Eli golü bağlanmak,
Eli hamır övelerken gözü gırık kovalamak,
Elindeki ekmeğinden olmak
Eline su dökememek,
Eline yüzüne bulaştırmak,
Elinin hamuruyla erkeğin işine garışmak,
Elini verip golunu gaptırmak,
Eli varmamak,
Eli yön,
Eşşeğini sağlam gazığa bağlamak,
Essek gavağa çıktığında,
Essek sudan gelinceye kadar dövmek,
Eti senin kemiği benim,
Evde galmak,
Evde halı yokken camiye halı sermeye galkmak,
Evinin yerine arpa ekmek,
F
Fırsadı gaçırmak,
Fırsat depmek,
Fişedek düşmek
Fursat sürmek
        
G
Gabız olmak,
Gafa gafa değil ki Abdulhamidin binek taşı
Gafayı üşütmek,
Galbırda su daşımak,                                    s .
Galbırın üstüne çıkmak,
Galdırım ölçmek,
Galem   çekmek,
Galp gırmak.
Ganı çekmek,
Ganı ısınmak,
Gapıyı kel yerden açmak,
Garanlıkta göz gırpmak,
Gaşık atışmak,
Gayış atmak,
Gaz gelecek yerden tavığı esirgememek
Gazık atmak,
Gazık yemek,
Geçmiş yağmura kepenek tutmak.,
Gemi azıya almak, -
Gendi gazdığı guyuya düşmek,
Gendinden büyük laf etmek,
Gendini ataşa atmak,
Gendini deşirmek,
Goynunda ilan beslemek,
Gördüğü süt öğünmemek,
Gök tere batmak
Gölge çevirmek,      
Göz atmak,
Gözden düşmek,
Göze batmak,
Göz etmek,
Göz gamaştırmak
Gözü ısırmak,
Gözüne kül dökmek,
Gözü dutmak,
Gubuduk atmak    
Gudurmuş parası olmak,
Gulağı delik
Gulak gabartmak,
Gulak kesilmek,
Gulak vermek,
Gurk basmak,
Guru ekmeğe mum olmak,
Guş gibi çarpınmak       
Guyruğuna çomak sokmak,
Guyruğu tava sapına dönmek,
Gündüz başına yıkılmak
H
 
Hak bayram sanmak       
Hapısdan çıkmış sığır sürüsü gibi etrafı dalamak,
Hafife almak,
Halt etmek,
Halt ettiğinden başı ağrımak.
Halt Karıştırmak,
Hanay direğini yerinde bulmak,
Hapı yutmak,
Har vurup harman savurmak,
Haşılı çıkmak
Hava atmak,
Havadan nem gapmak,
Havasını almak;
Her işe burnunu sokmak,
Her daşın altından çıkmak,
 
I-İ
 
Irahat batmak,
İçine etmek,
iflahı üzülmek,
iki arada bi derede galmak,
iki ayağını bi pabuca sokmak,
iki denk arasında bi yük Öğütmek,
İnen gün olan ağşam,
İğneyle guyu gazrnak,
İğnenin deliğinden geçmek
İnsan      seli,
İpleri goparmak,
İşi bişirmek,
İşi b..klaştırmak,
İt gunnasa yavrısını bulamaz,
İt ite buyurur it guyruğuna,
K
Kahpe dinni..!
Kedi olalı bi fare yakalamak,
Kel başa şimşir darak,
Kel ciğeri koyuvermemek,
Kemik atmak,
Kes öküzün başını ,
Kirasız kilim ucu dutmamak,
Köküne kiprit suyu dökmek,
Köküne ermek,
Köküne su salmak,
Kökünü kazımak
Köpeksiz köy bulup değneksiz gezmek,
Köpek yalasa doymak,
Kösdek   vurmak,
Köşeyi dönmek,
Küllükte oturup küreyi garışrmak
L
Laf gaynatmak,
M-N
Mat olmak
Meğezlenmek
Meymene mesmene
 Midesi bulanmak,
Midesi galdırmamak,
Mitil atmak,
Nemne şekil
Nal mıh sökecek ölmüş essek aramak,
O-Ö
O bi guyruklu yıldızdı hem doğdu hem batdı,
Ocak söğündürmek,
Ok yaydan çıkmak,
Olmayacak duaya amin demek,
Oltaya takılmak,
Ödü sıtmak,
Öküzün trene baktığı gibi bakmak,
Ölme eşşeğim ölme,yazın  yonca biçeyim de ye.
Ölüp ölüp dirilmek,
P- R
Paçayı yırtmak,
Paltın gusgun goymamak,
Para saymak,
Pasaf atmak
Pili bitmek,
Renk biberi gibi her şeye atılayın demek,
S
Sabrı taşmak,
Sakat yazmak,
Saksıyı çalıştırmak,
Samanın altından su yörütmek,
Sen tilkiysen ben de guyruğuyum,
Sıtkı sıyrılmak      
Sineklenmek,
Sinine alem sı.....ğı.
Şipilemek
Su hayrına saymak,
Suyunu çekmek,
Sürüye dalmak,
Süt dökmüş kediye dönmek,
T
Tavuk gibi yolunmak,
Tebelleş olmak
Tekerine daş goymak..
Teklifsiz yere basmak,
Terbiyeden tezikmek,
Tingedek düşmek
Tilki öldüye vurmak,
Tok gönüllü
Tozu dumana gatmak,
Treni gaçırtmak,
Turnayı gözünden vurmak,
U-Ü
Umudu kesmek,
Uyuz olmak,
Üstüne basmak,
Üstüne bi bardak su içmek,
V
Vakara bok sürmek,
Vardık Muta döndük ite,
Virajı alamamak,
Y
Yahı ellere kalası  
Yağı bala gatmak,
Yağmırdan gaçarkan doluya dutulmak,
Yangına korüğüle getmek,
Yangından mal gaçırmak,
Yaptığın bi hayır onuda dut bacağından ayır.
Yaralı barmağa çövdürmek
Yaraya düz biber ekmek
Yat tavığım yaza gadar, gayna çencerem güze-gadar,
Yerinde yeller esmek,
Yığının altından yeyip üstüne çıkmamak,
Yıldızları saymak,
Yırtık dondan çıkmak,
Yolunacak tavık bulmak,
Yumurta g.nun ağzına gelmek,
Kümsekten uçmak,
Yüreği ağzına gelmek,
Yüreği yanmak
Yüreği yufka,
Yüz göz olmak,
 
Z
 
Zehir etmek,
Zehir zemberek,
Zekat keçisi gibi,
Zevil züvül etmek,
Basyayla Belediyesi Kodlama : Networkbil.net